Home > Artikelen > Hartman juicht CNG 2020 toe
Artikelen

Hartman juicht CNG 2020 toe

KLM’s scheidende topman Peter Hartman reageerde op IATA’s goedkeuring voor de implementatie van CO2 ofwel Carbon-Neutrale Groei (CNG) in 2020.

KLM’s scheidende topman Peter Hartman gaf onlangs commentaar op IATA’s goedkeuring voor de implementatie van de luchtvaart CO2 ofwel Carbon-Neutrale Groei (CNG) 2020 strategisch resolutie. “Dit is het belangrijkste onderwerp van deze IATA jaarvergadering. We hebben hard gewerkt om dit te mogen bereiken. Komend najaar zou ICAO kunnen besluiten deze resolutie te gebruiken als input voor wettelijke goedkeuring.”

Onder druk van de wereldwijde luchtvaartsector stelde de Europese Commissie zijn implementatie van het veel door Russia, China, India  en de VS bekritiseerde Emissies handel schema (ETS) een jaar uit. Als na de ICAO vergadering een mondiale overeenkomst wordt afgesloten, zal ETS niet meer nodig zijn.

Netto emissies

Deze resolutie moet regeringen voorzien van een set principes hoe de procedures voor een commerciële maatregel (MBM) te installeren en te integreren als onderdeel van een pakket maatregelen om tot CNG2020 te komen. In 2009 kwam de luchtvaart drie doelen overeen: vanaf 2010 zal de brandstofbesparing met 1,5% per jaar afnemen tot 2020, net emissies afkappen tot carbon-neutrale groei vanaf 2020 en netto emissies halveren in 2050, vergeleken met die in 2005.

“De bal ligt nu bij de overheden en regeringen. We zullen hun leiderschap sterk ondersteunen als zij een globale overeenkomst tijdens de komende 38e ICAO vergadering in september”, voegt IATA topman Tony Tyler toe. Luchtvaartpartners stemden in op vier pijlers om deze milieuverbeteringen te kunnen bereiken: investeren in nieuwe technologie, efficiënter vliegen, een efficiënte infrastructuur aanleggen en gebruiken en effectieve, wereldwijde commerciële maatregelen nemen.

Brandstofverbranding

Maar Hartman wijst ook naar de vliegtuigbouwers als Airbus en Boeing. “De eerste prioriteit is zuiniger brandstofverbruik, schonere en stillere motoren om luchtvervuiling te verminderen. In dit opzicht boeken we veel vooruitgang.” Vorig jaar juli kreeg de technologische pijler een duw met de overeenkomst van een kubieke meter brandstofverbranding per vliegtuig als een stap voorwaarts naar een ICAO CO2 standaard voor nieuwe vliegtuigen. Eenmaal aangenomen in 2016, zal deze standaard worden gebruikt om zeker van te zijn  dat nieuwe vliegtuigen  aan de nieuwe richtlijn voor CO2 emissies voldoen.

Geef een reactie